Szwecja - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Szwecja ul. Nadrzeczna 3 na słupie
Szwecja ul. Szkolna 14 na drzewie iglastym
Szwecja ul. Tartaczna 6 na słupie