Dobino - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Dobino na drzewie liściastym
Dobino 54b na słupie elektroenergetycznym
Dobino 7 na drzewie liściastym