Kamienny Jaz - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Kamienny Jaz na słupie elektroenergetycznym

Nieistniejące:

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Kamienny Jaz 20 na budynku gospodarczym