Godków - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Godków 26 na słupie elektroenergetycznym