Rudka-Skroda - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Rudka-Skroda na drzewie liściastym

Nieistniejące:

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Rudka-Skroda na budynku gospodarczym
Rudka-Skroda na budynku gospodarczym
Rudka-Skroda na budynku gospodarczym
Rudka-Skroda na budynku gospodarczym