Ruda-Skroda - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Ruda-Skroda na słupie
Ruda-Skroda na budynku gospodarczym

Nieistniejące:

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Ruda-Skroda na budynku gospodarczym
Ruda-Skroda na budynku gospodarczym
Ruda-Skroda na budynku gospodarczym
Ruda-Skroda na budynku gospodarczym