Chludnie - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Chludnie na budynku
Chludnie na budynku gospodarczym
Chludnie na budynku gospodarczym
Chludnie na budynku gospodarczym
Chludnie na budynku
Chludnie na drzewie liściastym
Chludnie 1 na budynku gospodarczym
Chludnie 10 na słupie elektroenergetycznym
Chludnie 10 na słupie
Chludnie 18 na słupie
Chludnie 20 na budynku gospodarczym
Chludnie 20 na budynku gospodarczym
Chludnie 25 na drzewie liściastym
Chludnie 31 na słupie
Chludnie 35 na słupie
Chludnie 39 na budynku gospodarczym
Chludnie 39 na budynku gospodarczym
Chludnie 41 na budynku gospodarczym
Chludnie 53 na słupie
Chludnie 56 na słupie
Chludnie 62 na budynku gospodarczym
Chludnie 63 na budynku gospodarczym