Wyszatyce - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Wyszatyce na słupie
Wyszatyce na słupie
Wyszatyce na słupie
Wyszatyce na słupie
Wyszatyce 131 na słupie elektroenergetycznym
Wyszatyce 207 na słupie elektroenergetycznym
Wyszatyce 62 na słupie elektroenergetycznym
Wyszatyce 89 na słupie elektroenergetycznym