Buszkowiczki - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Buszkowiczki na słupie
Buszkowiczki na słupie
Buszkowiczki na słupie elektroenergetycznym
Buszkowiczki 101 na słupie elektroenergetycznym