Lipowa - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Lipowa kościół na budynku

Nieistniejące:

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Lipowa na słupie