Orzeszówka - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Orzeszówka na drzewie
Orzeszówka 23 na słupie elektroenergetycznym
Orzeszówka 35 na budynku gospodarczym