Jankowice - lista gniazd

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Jankowice na drzewie liściastym
Jankowice na słupie
Jankowice na słupie
Jankowice na słupie
Jankowice 53 na drzewie liściastym
Jankowice 83
Jankowice ul. Długa 108 na słupie
Jankowice ul. Jabłonka na drzewie liściastym
Jankowice ul. Jana Pawła II na słupie elektroenergetycznym
Jankowice ul. Wadowicka na drzewie liściastym
Jankowice ul. Wadowicka 198 (centrum) na słupie elektroenergetycznym
Jankowice Zastawcze (poza wsią) na drzewie liściastym

Nieistniejące:

Miejscowość Ulica i nr posesji Uzupełnienie adresu Umieszczenie gniazda
Jankowice na słupie
Jankowice ul. Podlesie 85 na słupie elektroenergetycznym