Zagrożone gniazdo - Marzec 2009r.

        W miejscowości Wiewierz na starym wolnostojącym słupie energetycznym znajduje się gniazdo bocianie o dużych rozmiarach, porośnięte wewnątrz trawą. Od kilku lat bociany nie zajmują tego gniazda, choć wiosną pojawiają się w pobliżu. W roku 2009 uczestnicy projektu Boci@n ze Szkoły Podstawowej w Czarnoborsku podjęli próbę zorganizowania pomocy i naprawienia gniazda. Zwrócili się z prośbą o interwencję do energetyków, podjęli starania w urzędzie gminy. Gniazdo stwarza zagrożenie dla ptaków ponieważ w pobliżu przebiegają niebezpieczne przewody. Mamy nadzieję, że uda się rozwiązać problem i poddać gniazdo renowacji przenosząc w bezpieczniejsze miejsce.