Zbieranie sznurków - Lipiec 2009r.

        Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, prócz prowadzenia obserwacji bocianów na terenie gminy Wąsosz, podejmowali działania na rzecz ochrony tych ptaków w swojej okolicy. Podczas wycieczek zbierali plastikowe sznurki porzucane po pracach rolnych na bocianich żerowiskach i polach, przy drogach, w okolicy gniazd. Sznurki, zanoszone do gniazd przez dorosłe bociany jako wyściółka, zagrażają życiu piskląt, które często się w nie zaplątują. Dlatego zbieranie ich ma duże znaczenia dla zmniejszenia tego zagrożenia. W sumie młodzi miłośnicy bocianów z Czarnoborska posprzątali ze sznurków obszar o powierzchni około 3 ha, ratując w ten sposób życie zapewne niejednego bocianiego pisklęcia.