Obserwacja gniazd - Lipiec 2009r.

        Latem 2009 miłośnicy bocianów ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku, pod kierunkiem pani Elżbiety Deperas , prowadzili kontrole gniazd bociana białego. Obserwacjami objęte zostały gniazda w Czarnoborsku, Cieszkowicach, Dochowej, Wiewierzu i Zbakowie Dolnym. W pięciu innych miejscowościach w obrębie szkoły stwierdzono brak obecności bocianich gniazd. Obserwatorzy opisywali umiejscowienie i stan gniazd, terminy przylotu ptaków, efekt lęgu. Zgromadzone wyniki, podobnie jak w poprzednich latach, zostały przekazane do PTPP „pro Natura” i stanowią uzupełnienie ogólnopolskiej bazy gniazd bociana białego.