„Za co kochamy bociany?” - Czerwiec 2010r.

        „Miejski konkurs plastyczny dla dzieci „Za co kochamy bociany?” został zorganizowany (juz po raz trzeci) w ramach realizacji projektu „Bociany Integrują” przez Zarząd Koła SNEP nr 15 w Ustroniu. Współorganizatorami konkursu było Nadleśnictwo Ustroń i Urząd Miasta Ustroń. Konkurs był adresowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i klas I – III szkół podstawowych w Ustroniu. Do konkursu zakwalifikowano 102 prace plastyczne ze wszystkich ustrońskich szkół i przedszkoli. Zakres tematyczny prac dotyczył życia i ochrony bociana białego w Polsce. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami. Dzieci wykonały je przy użyciu pasteli tłustych, kredek ołówkowych, farb. Były również prace z wykorzystaniem plasteliny oraz wydzieranki i wyklejanki z wykorzystaniem różnych materiałów. Prace plastyczne były oceniane w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie, dzieci 6-letnie, klasy pierwsze, klasy drugie, klasy trzecie. Oceny prac dokonała niezależna komisja pod przewodnictwem pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki - Danuty Koenig. W skład komisji weszli również: Magdalena Piechowiak, Zbigniew Niemiec, Leon Mijal, Wiktor Naturski. W każdej kategorii przyznano I, II, III miejsce oraz po dwa wyróżnienia. Wszyscy laureaci (30 osób) otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz koszulki z logo projektu "Bociany Integrują". Zdobywcy I, II i III miejsc otrzymali również albumy książkowe o tematyce przyrodniczej. Koszulki zostały ufundowane przez Urząd Miasta Ustroń i wręczone przez pana Zdzisława Brachaczka. Nagrody książkowe ufundowało Nadleśnictwo Ustroń. Wręczał je pan Nadleśniczy Leon Mijal. Uroczystość wręczenia nagród i upominków odbyła się w dniu 10.06.2010 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Ustroń. Wzięły w niej udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Prace nagrodzone w konkursie zaprezentowano na wystawie. Podczas uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą wydarzeń w gnieździe bocianów w roku 2010. Przedstawiono zdjęcia z podglądu gniazda, pokazujące różne rodzaje odpadów, jakie pojawiły się w bocianim gnieździe w tym sezonie podglądania. Omówiono zagrożenia wynikające z zaśmiecania środowiska.” Opracowała Monika Ewa Kosińska - Koordynator Projektu "Bociany Integrują".