Zlot Bocianolubów w Ustroniu - Lipiec 2009r.

        W sobotę 25 lipca 2009 odbył się III ogólnopolski zlot Bocianolubów w Ustroniu. Było to już trzecie z kolei spotkanie osób obserwujących bociany w ramach projektu „Bociany Integrują” dostępnego na stronie www.bociany.edu.pl Projekt jest przedsięwzięciem edukacyjnym skierowanym do dzieci i dorosłych. Imprezą podsumowującą każdą edycję projektu jest zlot miłośników przyrody w zwłaszcza bocianów. W tym roku w zlocie wzięły udział osoby z następujących miejscowości: Ustroń, Skoczów, Katowice, Chorzów, Łódź, Ostrów Wielkopolski, Frydek-Mistek (Czechy). Gościem zlotu był prof. dr hab. Zbigniew Jakubiec, pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Katedry Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „ pro Natura”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 w regionalnym ośrodku edukacji ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. Po powitaniu uczestników, Monika Ewa Kosińska (koordynator projektu, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej) przedstawiła krótko historię internetowych obserwacji gniazda. Pokazano i omówiono wydarzenia w gnieździe podczas trzech sezonów podglądania. Potem pan prof. Zbigniew Jakubiec przedstawił prezentację pt. „Bocian biały w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Można było poznać wiele ciekawostek dotyczących bocianów . Doświadczenie pana profesora jest ogromne, a poza tym potrafi on wspaniale opowiadać. Uczestnicy słuchali z zapartym tchem tego, o czym opowiadał pan prof. Zbigniew Jakubiec. Była też możliwość zadawania pytań. Następnym punktem programu były opowieści o bocianach pana Wiesława Chromika – ornitologa i doświadczonego obrączkarza. Przedstawił on (wraz ze zdjęciami) relację z akcji obrączkowania i kontrolowania gniazd w różnych latach. Po prezentacjach rozpoczęła się dyskusja na temat bocianów. Wziął w niej również udział (na żywo poprzez łącze internetowe) Arkadiusz Broniarek (ornitolog z Hiszpanii). Następnie kolejką wynajętą na okazję zlotu, która czekała na nas pod jednostką zawodowej straży pożarnej w Ustroniu Polanie, przejechaliśmy poprzez Jaszowiec i Zawodzie (turystyczne dzielnice Ustronia) pod bocianie gniazdo. Tam obserwowaliśmy trzy młode znajdujące się na gnieździe. Potem wróciliśmy kolejką (przez centrum miasta) pod jednostkę strażacką. Kolejny punkt programu zlotu polegał na zwiedzaniu jednostki. Była możliwość poznania całego wyposażenia wozu strażackiego. Można było przymierzyć hełm i kombinezon, a nawet zjechać po specjalnej rurce. Na koniec zadawano pytania o specyfikę pracy strażaków. Rozmawiano o akcjach strażaków podejmowanych przy bocianim gnieździe w Ustroniu. Na koniec wykonano wspólne zdjęcie przy wozie strażackim z podnośnikiem (który był wykorzystywany właśnie przy bocianim gnieździe). Potem powróciliśmy do ośrodka „Leśnik” na wspólne ognisko. Przed ogniskiem pan prof. Zbigniew Jakubiec podpisywał swoją książę pt. „Bociany i boćki”. Informacje z tej właśnie książki zostały wykorzystane na stronie projektu „Bociany Integrują”. Podczas posiłku przy ognisku mieliśmy okazję dyskutowania z profesorem. Pytaniom nie było końca. Wiedzę, którą przekazywał pan profesor pochłaniało się garściami. Autorzy projektu mieli okazję podzielić się z panem profesorem swoimi spostrzeżeniami, ale również i problemami. Bardzo cenne są uwagi i rady tak wielkiego autorytetu w dziedzinie bocianów. Zostaną one wykorzystane przy kolejnej realizacji projektu „Bociany Integrują”.